Ağıllı Girişə Nəzarət -istehsal, anbar

Anbarda

Tez baxış

nəqliyyat vasitələrinin və işçilərin iş vaxtına nəzarət; Ofis, anbar və istehsal sahələrinə girişənəzarət; IP-Kameralar vasitəsilə binaya daxil olan işçilərin şəklinin çəkilməsi (foto fiksasiya);

İşçilərin iş günü ərzində hərəkəti üzrə hesabatların alınması.

Müqayisə et
X