Ağıllı Girişə Nəzarət-məktəb, universitet

Anbarda

Tez baxış

Şagirdlərin davamiyyətinə nəzarət; işçilərin iş vaxtının nəzarəti; şagirdin məktəb binasında olmasına nəzarət; girişdə şəklin çəkilməsi; işçilərin iş günü ərzində hərəkəti barədə hesabatların əldə edilməsi, valideynlərin sms vasitəsilə məlumatlandırılması.

Müqayisə et
X