Ağıllı Girişə Nəzarət-muzey

Anbarda

Tez baxış

Fərqli ziyarətçilər kateqoriyaları üçün giriş səviyyələrinin tənzimlənməsi ilə binaya və ayrıca sahələrə giriş, muzeyin təhlükəsizlik sistemləri ilə inteqrasiyası, hərəkətlər haqqında hesabatlar.

Müqayisə et
X