Ağıllı Girişə Nəzarət-xəstəxana

Anbarda

Tez baxış

Sahəyə girişin təşkil edilməsi, iş vaxtının uçotu, kabinetlərin mühafizə sisteminə qoşulması/çıxarılması, keçidlərin foto şəklinin çəkilməsi, iş vaxtına nəzarət barədə hesabatlar, mühasibatlıq, CRM və ya ERP proqramları ilə inteqrasiya dəstəyi.

Müqayisə et
X