AN-İ

Anbarda

Tez baxış

Daxili Antenna

Məhsulun xüsusiyyətləri:

* RFSG-1M, RFGSM-220m, elan-RF-003, elan-RF-Wi-003 üçün, RFDA-73 / RGB, RFSA-61m, RFSA-66m, SMDTM-64m və RFDEL-71M plastik kommutator üçün.
* bucaqlı, simsiz
* 1dB həssaslıq
* daxili antenna AN-I standart olaraq cihaznan birlikdə verilir

Müqayisə et
X