Ağıllı küçə ışıqlandırma

Müasir küçə işıqlandırması (Smart Street Light) demək olar ki, müstəqil işləyə və praktik olaraq özü üçün optimal variantı müəyyənləşdirə bilir.Texniki problem olduqda, lazımi təmir  barədə məlumat verə bilər və hətta gücünü itirirsə və ya işıq mənbəyi köhnəlirsə bu barədə səbəbləri ilə bağlı proqnozunu da sistemə göndərir.Yalnız ətraf mühit işığının səviyyəsinə deyil, həm də yolda və ya ərazidə mövcud cərəyanın sıxlığına reaksiya verə bilər. Müvafiq olaraq işığın intensivliyini tənzimləyir. Bu xərcləri azaldır və təhlükəsizliyirtırır. Ağıllı LED işıqları olan bir işıq mənbəyi yalnız, enerjidə xərclərin 60 faizinə qədər qənaət etmək iqtidarındadır. Üstəlik, tez-tez keçid və ya qaralmanın əhəmiyyəti yoxdur. Hər bir işıq “rabitə modulu” ilə təchiz olunmuşdur (ya standart bir yuvada qapaq şəklində və ya işığın içərisində quraşdırılmış), simsiz IoT şəbəkəsi ilə Cloud vasitəsilə Platform idarəetmə sisteminə ötürülür.
Buradan işıqlar (həm ayri,həm kompleks) təkcə işlədilmir həm də, ssenarilər yazılır, xərclər ölçülür və uğursuzluqlar proqnozlaşdırılır.

X