Kamera

Video İzləmə Sistemi

CCTV (Qapalı dövrə TV sistemi) Kamera Təhlükəsizlik sistemləri, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və pis niyyətli cəhdlərin qarşısının alınması baxımından ən təsirli üsul olaraq önə çıxır. Bu sistemlər sayəsində, strukturlar içində bir çox bölgə, eyni anda izlənilərək qorunur. Eyni anda izlənilən bütün fəaliyyətlər yazılır.

Uzaqdan izləmə imkanı verən sistem, məsafələrin gətirdiyi dezavantajı aradan qaldıraraq ola biləcək təhlükələrin sürətlə qəbul edilməsini və sürətli bir şəkildə müdaxilə edilməsini təmin edir.

CCTV Kamera Təhlükəsizlik sistemləri sayəsində

• 24 saat ərzində hər hərəkət müşahidə edilərək yazılır;

• Qapılardan girən-çıxanlar izlənilir;

• Pis niyyətli təşəbbüs ya da təhlükə yaradan hadisələrə zamanında müdaxilə edilə bilir;

• Oğurluq hadisələrinin izlənilib yazılması sayəsində günahkar tez tapılır;

• İş yerlərinin və işçilərin performansları qiymətləndirilir;

• İstehsalı və işləyən avadanlıqları nəzarətdə saxlayır.

Noverificationcasinos.co.uk

X