Ağıllı Şəhərdə Təhlükəsizlik

Ağıllı Şəhər Təhlükəsiz Həyat

Bu gün Ağıllı şəhər texnologiyalarının tətbiqi üçün əsas motiv əhalinin təhlükəsizliyini artırmaq və ictimai  mülkiyyəti qorumaqdır.Bu təhlükəsizlik tədbirləri insanların hərəkətinə əsaslanan işıqlandırma  səviyyəsini tənzimləyən ağıllı işıqlandırma ilə başlayır. İctimai işıqlandırma sütunları əsas təhlükəsizlik  xüsusiyyətlərinin  daşıyıcısıdır:

Fövqəladə vəziyyətdə kömək etmək üçün SOS düymələri, küçə və kosmik nəzarət kameraları, nəzarət mərkəzi ilə əlaqə qura bilən iki tərəfli  rabitə sistemi. Şəhərin fərqli yerlərində baş verən hadisələri izləyəməyə imkan verən təhlükəsizlik kamera sistemi  mövcuddur. Təhlükə olduqda dərhal təhlükəsizlik və xilasetmə orqanlarına siqnal göndərilir. Nəticədə cinayətkarlıq, maddi ziyan və fiziki zorakılıq halları çox azalır. Polisə məlumat dirək dəyerləşən SOS düyməsi ilə göndərilir. tərəfindən Ağıllı ictimai işıqlandırma cihazları meydana çıxan kritik vəziyyətlərə görə parlaqlıq səviyyəsini operativ şəkildə dəyişdirə bilir.

X