Ağıllı Ev sistemləri nədir?
Bu günlərdə istifadə etdiyimiz telefon, kompüter, avtomobil, saat, planşet və s. Cihazlar həyatımıza və işimizə çox təsirini göstərir. Onların vasitəsilə işimizi rahat görür, həyatımızı asanlaşdırırıq. Bəs ağıllı evimiz olarsa o bizə nəqədər təsir edər? Bizlər niyə ağıllı ev istifadə edirik və ya niyə etməliyik? Niyə Ağıllı ev ? Son illərdə hər birimizə tanış olan Tesla […]
Read More
X